“Sabem molt bé que les persones que requereixen suports o atencions prefereixen continuar vivint a casa seva i en el seu entorn comunitari, segons les seves preferències, hàbits i estils de vida”.Els serveis d’atenció domiciliaris i suport en l’entorn d’ASPID t’ofereixen un acompanyament i tracte personalitzat, flexible i ajustat a cada necessitat.
 

Que us oferim

 
Actuacions bàsiques

 Suport en la higiene i cura personal
 Suport fisicomotriu (aixecar-se, allitar-se, caminar, etc...)
 Preparació, cura i control de l'alimentació
 Preparació, administració i supervisió de la medicació i cura de la salut
 Acompanyaments en gestions fora de la llar 
 Orientació i suport a persones cuidadores
 Atenció domèstica i a les activitats de la llar

 
Actuacions complementàries incloses

 Acompanyament intensius puntals (augment d'hores puntals segons necessitats)
 Canvi de localització del servei (per exemple en hospitalitzacions)
 Gestor social 
 Orientació i suport en recursos de benestar
 Assessorament en productes de tècnics, tecnològics i domòtics
 Orientació en l'accessibilitat a la llar
 Orientació en adaptacions funcionals de la llar
 Orientació i formació a cuidadors no professionals 
 Cercle de Cuidadors. Suport grupal a cuidadors.  

        
 

Com treballem

El nostre servei compta amb un equip humà que vetlla pel teu benestar personal i emocional. Comptem amb persones qualificades en manteniment de la llar,  atenció sociosanitària, teràpia ocupacional, infermeria i treball social.
 
El professional en treball social fa les valoracions a domicili amb l’objectiu de conèixer la persona en el seu entorn i la seva xarxa de suport. Així com tot l'acompanyament, suport i gestió de necessitats segons el propi projecte vital.
 
Comptem amb la figura de l'auxiliar de referència, i garantim la continuïtat del mateix professional sociosanitari al domicili.

Complementàriament comptem amb professionals en teràpia ocupacional i en infermeria, per respondre globalment i acuradament a les necessitats sobrevingudes. 


Servei acreditat per la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre S07964
 

Ens adaptem a les teves necessitats per oferir-te el millor servei!
 

Contacta’ns