Acompanyem a les persones que es troben en un període de transició  vital degut a un canvi en la seva situació personal  i/o degut a una situació de discapacitat, diagnòstic d'una malaltia, etc.

Et trobes  en una situació on et cal afrontar nous reptes i  obstacles?

Aquí tens la possibilitat de disposar d’un acompanyament i aprenentatge per part de persones que ja han passat per experiències similars, construint una relació de suport propera i de confiança. 

Acompanyament basat en la metodologia de mentoria social

 
Grups de participació 

Grup d’accessibilitat

Grup de treball i suport mutu que té per finalitat  promoure la transformació social i ciutadana, garantint l’accessibilitat per a tothom en els àmbits del transport, urbanisme,  edificació i eliminació de les barreres en la comunicació.

Objectius de treball

Avançar en la conscienciació i sensibilització ciutadana  envers les barreres arquitectòniques i de comunicació.
Informar i assessorar aquelles persones que realitzin consultes en temes d’accessibilitat.
Crear un espai obert d’assessorament a entitats públiques i privades envers l’accessibilitat en espais d’us comú.
 

Grup de dany cerebral sobrevingut

Grup de treball i suport mutu que té per finalitat  promoure la transformació social i ciutadana; constituït per persones que pateixen directa o indirectament les conseqüències del dany cerebral, i que creuen que amb el treball, la constància i la força que proporciona el grup i l’associacionisme es poden canviar situacions que en el moment present dificulten gaudir d’una millor qualitat de vida. 

Objectius de treball

Avançar en la conscienciació i sensibilització ciutadana envers el dany cerebral sobrevingut
Trencar amb els estereotips i prejudicis que afecten el nostre benestar, i reivindicar els nostres drets com a ciutadans. 
Orientar i acompanyar a aquelles persones i/o famílies envers el dany cerebral
Fomentar un espai on compartir experiències, coneixements, suport emocional...