Els més de 25 anys de trajectòria de l’entitat, ens permet poder informar, orientar i assessorar a les persones, entitats i/o institucions en l’àmbit de l'accessibilitat i la vida independent de les persones amb discapacitat.

“Des d’ASPID entenem l’accessibilitat com un dret fonamental que va més enllà de l’eliminació de les barreres físiques i/o arquitectòniques. Les persones i el seu entorn formen un “tot” -englobant entre altres aspectes: l’entorn físic, el transport, l’educació, el treball, les relacions personals, l’accés als serveis i materials, l’oci, l’esport, la cultura, la societat de la informació.

Entenem que l’accessibilitat també engloba el dret a la vida independent, a l’habitatge i a rebre els suports que siguin necessaris per a poder dur a terme el propi projecte de vida sense discriminació. 

L’objectiu és garantir els drets i llibertats de les persones i plantejar escenaris per afavorir l’autonomia i drets individuals, i on les múltiples capacitats humanes adquireixen una dimensió global en què les diferencies són la norma i no l’excepció. La finalitat és aconseguir una societat en la que tots els ciutadans, sense exclusió, puguin viure i evolucionar de manera autònoma i en total llibertat. 
 

L’accessibilitat és un dret universal i un pilar fonamental per garantir el principi d’igualtat d’oportunitats”.“Entenem que els aspectes claus dins del model de vida independent, són

 El dret de les persones a decidir.
 Garantir una plena igualtat d’oportunitats en l’exercici dels drets com a ciutadà i en l’accés als béns i recursos de la societat.
 Amb autodeterminació, actuant com agents causals de les mateixes decisions, fer eleccions i determinar els propis objectius de vida.
 Autonomia per a portar a terme les pròpies decisions.
 Disposar d’un sistema de suports per fer efectiu.”

Els nostres darrers projectes